Thông tin chuyển khoản

STK: 044 100 388 2827 Vietcombank  chi nhánh  Tân Bình